V protesterar mot planerna för Parkskolan

V protesterar mot planerna för Parkskolan

Läs mer i HD: V protesterar mot planerna för Parkskolan

Pressmeddelande Vänsterpartiet Ängelholm 190116

 

Med anledning av det förslag som nu finns från exploatören Midroc gällande Parkskolan anser Vänsterpartiet i Ängelholm följande:

 

Vi behöver inte fler dyra bostadsrätter i centrum. Det är inte för allmänhetens bästa att sälja både mark och fastighet och därmed förlora möjligheten att skapa ett centrum för allmänheten, ett medborgarhus eller till och med en ny byggnad för kulturskolan. Vänsterpartiet kan därutöver inte heller se att något barnperspektiv applicerats i det förslag Midroc presenterar för området. Midroc presenterar inte heller något konkret miljöperspektiv i sitt förslag. Det är två punkter som är mycket viktiga för Vänsterpartiet.

Utan hänsyn till barn samt miljöperspektiv planeras på området, utöver bostadsrätter även café/restaurangverksamheter Det är inte platser som allmänheten, utan betalning, kan ta del av. Vänsterpartiet anser att det är politikernas ansvar att på bästa sätt förvalta de egendomar kommunen har och äger. Vänsterpartiet ser inte att denna plan är att på bästa vis ta tillvara kommunens tillgångar och röstar därför nej till detta förslag.

Av 0

Relaterade inlägg

Inga inlägg hittades för visning