Budget 2020 och VEP 2021 – 2022

Budget 2020 och VEP 2021 – 2022

Vänsterpartiet i Ängelholm har lagt ett ändringsbudgetförslag som tar ansvar för såväl kommunens ekonomi som kommuninnevånarnas rätt till service.

Majoritetens förslag innebär stora neddragningar som drabbar de svagaste grupperna hårdast och det kan vi inte ställa oss bakom. Vi anser att den skatteökning man gjorde förra året även fortsättningsvis ska gå till det man lovade då, nämligen vård, skola och omsorg.

 

Läs hela förslaget här

Av 0